Evita  Shiatsu

shiatsumassage        stoelmassage                     Rust     Stilte     Relaxatie

tarief

 

 

* shiatsu ( 1 u ) :  45 euro

* stoelshiatsu ( 25' ) :  25 euro

* stoelshiatsu ( 40') :  35 euro